איכות הסביבה

בנייה ירוקה – חברה טובה יותר בישראל

שמירה על איכות הסביבה מהווה צעד הכרחי בעולם וממשלת ישראל וארגונים סביבתיים שונים נרתמים לנושא. הממשלה פועלת במקרים רבים על פי סטנדרטים בינלאומיים. ניתן למנוע פגיעה בסביבת בני האדם בתחומים רבים, וככל שיחוקקו חוקים להגנת הסביבה כך ייטב. הנזקים לטווח הארוך רבים והשפעת נזקים מצטברים מהעבר כבר ניכרים ומשפיעים רבות על איכות החיים של רוב בני האדם. גם בתחום הבנייה ניתן לשפר רבות את ההתנהלות וזאת על ידי בנייה באמצעות חומרים ירוקים ושימוש בציוד ומתקנים שונים שחוסכים באנרגיה. קבלנים שבונים בשיטות אלו מסייעים רבות לסביבה.

בנייה ירוקה מאופיינת בשימוש בחומרים כמו עץ לסוגיו, חומרים כדוגמת גבס וחומרים טבעיים אחרים. כמו כן, ייעשה שימוש בחומרים מבודדים לאטימת הבית מכל עבריו. צבעים עם חומרי בידוד על קירות הבית יימנעו חדירת נזילות ורטיבות. בידוד גגות ואטימת אדני חלונות בצורה טובה ימנעו חדירת מים ואוויר. כך יישאר הבית מבודד ויופחת השימוש בחימום או מיזוג זוללי אנרגיה. מיקום הבית חשוב אף הוא ביחס לרוחות השמים ויכול לסייע רבות בכל הקשור אל חסכון בחימומו בחורף ומיזוגו בקיץ.

countrygirl-349923_640

שימוש במתקנים מנצלי אנרגיית השמש חיוני, ולכן, יונחו קולטים ודודי שמש על הגגות, חומרי בידוד על צינורות מובילי מים חמים ועוד. כיום ניתן להניח מערכות אשר יספקו כמעט את כל תצרוכת אנרגיית הבית. שימוש במים לשימוש חוזר מתאפשר כאשר בונים מערכת צינורות עם מסננים שקולטים את מי הכיור והאמבטיה ומייעדים אותם לשימוש חוזר ,להשקיה ולמטרות אחרות נוספות. היתרונות של בנייה ירוקה כזאת הינם כפולים ומכופלים. ראשית מדובר בחיסכון כספי עצום לבעלי הבית, שכן יש לקחת בחשבון שחלק גדול מהוצאות הבית מוקדשות לאנרגיה ולמים. הדבר השני החשוב הוא בתרומה לאיכות הסביבה הקרובה והרחוקה. החברה בישראל תיהנה לטווח ארוך מההשפעות החיוביות של הבנייה הירוקה.

בישראל של השנים האחרונות הקצב של הבנייה למגורים ולתעשייה מואץ וזאת משום גידול באוכלוסייה ובנפח הכלכלה. בישראל אין עתודות שטח גדולות בגלל גודלה ולכן בערים הגדולות הבנייה בדרך כלל צפופה, בעיקר, במרכז הארץ. יש תהליך נרחב של הפשרת קרקעות חקלאיות והדבר גורם עוד יותר לנזקים לסביבה. קרקע שבנו עליה הינה קרקע מזוהמת ומזהמת יותר מאשר שטח חקלאי. לכן, שימוש בשיטות של בנייה ירוקה גורם  להפחתת הנזקים לסביבה ומשפיע לטובה על איכות החיים של החברה בישראל. אנשים פרטיים שבונים ביתם בשיטות אלו, קבלנים המודעים לנושאי איכות הסיבה ואחרים תורמים באופן ישיר לעצמם, ובאופן עקיף לחברה. מומלץ להרבות בבנייה ירוקה וככל שהתודעה לכך תגדל בציבור כן, יתפתח הנושא לטובת הכלל.

אולי גם תאהב...