חוק ומשפט

מהו מעשה סדום ומה הענישה?

מעשה סדום הוא מסוג עבירות המין הקשות ביותר ועצם שמיעת המילים הללו יכולה להעלות בנו תחושה של זעזוע. חשוב להבדיל בין אונס לבין מעשה סדום על אף ששניהם נחשבים לעבירות מין מהקשות ביותר. ההגדרה של מעשה סדום על פי חוק העונשין היא החדרה של איבר גוף או חפץ לפיו או לפי הטבעת של אדם אחר. מדובר בעבודה חמורה מאוד שכן ככל שמעורבים בה פעולות חמורות יותר כמו אלימות, כפייה או עבירות מין בקטינים הרי שבית הדין יפעל למצות האת העונש המקסימלי עם הנאשם. טווח הענישה בעבירות מעשה סדום ינועו בין 3 ל-20 שנות מאסר.

כיצד נקבע אורך שנות המאסר כעונשו של הנאשם?

על פי החוק, מעשה שנעשה על נער בין גילאי 14 ל18, תוך ניצול יחסי מרות, דינו של הנאשם עשויה להגיע ל3 שנות מאסר. כמובן שבית המשפט ירצה למצוא את מקסימום הענישה עבור הנאשם ויחפש גם החמרות בנוגע לאירוע. הכוונה היא לכל דבר שעשוי לייצר נסיבות חמורות יותר כמו ביצוע העבירה בכפייה וללא הסכמה חופשית, כמו הסכמה שהושגה כתוצאה מניצול מרות/ מרמה ועוד. במקרה כזה דינו של הנאשם יכול להגיע לכדאי 16-20 שנות מאסר.

אילו מקרים של מעשה סדום קיימים בישראל?

לצערנו הרב גם בישראל אין אנשים מוגנים לגמרי ונוכל למצוא מקרים לא מעטים של מעשה סדום. במרבית המקרים מדובר בניצול אנשים בעלי חוסר מודעות/הכרה, כמו למשל במקרה של ניצול אנשים עם פיגור שכלי או חולי נפש. לעתים זה עשוי להגיע לכדי מצב של איום בנשק או ביצוע מעשים בכפייה. זה אפילו יכול להגיע גם לידי סימום אנשים וניצולם.

האם יכול להיות מצב של מעשה סדום בין בני זוג?

התשובה היא בוודאי שכן. גם במקרה של אקט מיני בין הצדדים, ברגע שאחד מבני הזוג מבצע מעשה סדום בצד שני ללא הסכמתו הצד השני יכול להגיש תלונה נגשו על ביצוע מעשה סדום. נטל ההוכחה יהיה על הנאשם שיצטרך למצוא רמזים לכך שהצד השני הסכים למעשה. בהיעדר הוכחה או רמז שיכול להעיד על כך הוא ייחשב כאשם.

אל תגידו לא ידענו או למה זה כך:

אנו עדיין נפעמים לראות בפתחו של בית המשפט אנשים המואשמים בעבירות מין שאומרים כי העבירה בוצעה באופן אוראלי בלבד ומלבד שלא מעורב בו חדירה לאיבר המין אין להתייחס לכך כמעשה סדום או עבירת אונס. חשוב לדעת שבית המשפט רואה בחומרה כל עבירת מין, לראות מעשה סדום ועבירות אינוס. ככל שמעורב בזה נסיבות חמורות יותר כמו אי הסכמה, כפייה, אלימות, מעשים בקטינים או ניצול מרות הרי שהעבירה תהיה חמורה יותר והעונש יהיה חמור יותר. בכל מקרה שלא יהיה מומלץ להיוועץ ולהתלוות אל עורך דין פלילי בתחום.

אולי גם תאהב...